RISS 처음 방문이세요?

닫기
검색

상세검색

상세검색

추가
닫기

생약관련 공정서 규격 비교 연구 : 중국약전 제Ⅰ부 처방 및 제제

저자 : 식품의약품안전청 ,한국보건공정서연구회

발행사항 : [서울] : 식품의약품안전청, [2005]

발행연도 : 2005

작성언어 : 한국어

KDC : 519.8 판사항(4)

DDC : 615.32 판사항(21)

자료형태 : 도서

발행국(도시) : 서울

서명/저자사항 : 생약관련 공정서 규격 비교 연구 : 중국약전 제Ⅰ부 처방 및 제제 / 식품의약품안전청 [편]

형태사항 : 17, 820 p. ; 30 cm

일반주기명 : 주관연구기관: 한국보건공정서연구회
연구결과보고서
색인수록

소장기관 :

 • 국립중앙도서관

서지정보 열기
  원문보기 복사/대출신청 내보내기 내서재담기 한글로보기
 • 목차
  • 목차
  • 식물유지와추출물
  • 정향나륵유(Dingxiangluole You) = 1
  • 팔각회향유(Bajiaohuixiang You) = 1
  • 대황유동성엑스(Dahuang Liujingao) = 2
  • 광곽향유(Guanghuoxiang You) = 4
  • 몰소뿔농축분말(Shuiniujiao Nongsuofen) = 5
  • 감초유동성엑스(Gancao Iiujingao) = 5
  • 감초엑스(Gancao Jingao) = 7
  • 당귀유동성엑스(Danggui Liujingao) = 8
  • 육계유(Rougui You) = 9
  • 원지유동성엑스(Yuanzhi Liujingao) = 9
  • 연교제취물(Lianqiao Tiquwu) = 10
  • 모형유(Mujing You) = 11
  • 사이클로비로부시늄(Huanweihuangynagxing D) = 12
  • 송절유(Sonhjie You) = 13
  • 가시오가피엑스(Ciwujia Jingao) = 13
  • 브게니윰(Yanbaicaisu, BERGENINUM) = 14
  • 다유(Cha you) = 15
  • 향과지(Xiangguo Zhi) = 16
  • 건강유동성엑스(Jiang Liujingao) = 16
  • 아출유(Ezhu You) = 17
  • 안유(An You) = 18
  • 익모초유동성엑스(Yimucao Liujingao) = 19
  • 황금추출물(Huangqin Tiquwu) = 20
  • 은행잎추출물(Yinxingye Tiquwu) = 21
  • 마유(Ma You) = 23
  • 피마유(Bima You) = 23
  • 만산홍유(Manshanhong You) = 24
  • 박하유(Bohesu You) = 25
  • 멘톨(Bohenao) = 26
  • 벨라도나유동성엑스(Dianqie Liujingao) = 26
  • 벨라도나엑스(Dianqie Jingao) = 27
  • 복합제제와 단미제제 = 28
  • 일년금(Yinianjin) = 28
  • 일청과립(Yiqing Keli) = 30
  • 을간녕과립(Yiganning Keli) = 31
  • 이십오미송석환(Ershiwuwei Songshi Wan) = 34
  • 이십오미진주환(Ershiwuwei Zhenzhu Wan) = 35
  • 이십오미산호환(Ershiwuwei Shanhu Wan) = 36
  • 아세트나이트릴과립(Erding Keli) = 37
  • 이동고(Erdong Gao) = 38
  • 이지환(Erzhi Wan) = 38
  • 이진환(Erchen Wan) = 39
  • 이묘환(Ermiao Wan) = 40
  • 십일미능소환(Shiyiwei Nengxiao Wan) = 42
  • 십이미익수산(Shi'erwei Yishou San) = 43
  • 십삼미방알산(Shisanwei Bangga San) = 44
  • 십오미침향환(Shiwuwei Chenxiang Wan) = 45
  • 십육미동청환(Shiliuwei Tongging Wan) = 47
  • 십전대보환(Shiquan Dabu Wan) = 48
  • 십향지통환(Shixiang Zhitong Wan) = 50
  • 십향반생환(Shixiang Fansheng Wan) = 52
  • 십적수(Shidi Shui) = 53
  • 십적수연교캡슐(Shidishui Ruanjiaonang) = 54
  • 칠십미진주환(Qishiwei Zhenzhu Wan) = 56
  • 칠엽신안정(Qiye Shen'an Pian) = 57
  • 삼칠엽(total saponins(Sanqiye Zongzaohan)) = 58
  • 칠미광조한(Qiwei Guangzao Wan) = 58
  • 칠미도기환(Qiwei Duqi Wan) = 59
  • 칠미철설환(Qiwei Tiexie Wan) = 60
  • 칠미포도산(Qiwei Putao San) = 61
  • 칠미합동자환(Qiwei Ketengzi Wan) = 63
  • 칠보미염과립(Qibao Meiran Keli) = 64
  • 칠진환(Qizhen Wan) = 66
  • 칠리산(Qili San) = 67
  • 팔정합제(Bazheng Heji) = 68
  • 팔미침향산(Bawei Chenxiang San) = 69
  • 팔미청심침향산(Bawei Qingxin Chenxiang San) = 70
  • 팔미담향산(Bawei Tanxiang San) = 71
  • 팔보곤순환(Babao Kunshun Wan) = 72
  • 팔진환(Bazhen Wan) = 74
  • 팔진익모환(Bazhen Yimu Wan) = 76
  • 인삼재조환(Renshen Zaizao Wan) = 78
  • 인삼양영환(Renshen Yangrong Wan) = 80
  • 인삼건비환(Renshen Jianpi Wan) = 83
  • 아강녕시럽(Erkangning Tangjiang) = 85
  • 아동청폐환(Ertong Qingfei Wan) = 86
  • 구일산(Jiuyi San) = 88
  • 구기념통환(Jiuqi Niantong Wan) = 89
  • 구분산(Jiufen San) = 90
  • 구성산(Jiushen San) = 92
  • 구미석회화산(Jiuwei Shihuihua San) = 92
  • 구마강활내복액(Jiuwei Qianghuo Koufuye) = 93
  • 구미강활환(Jiuwei Qianghuo Wan) = 95
  • 구미강활과립(Jiuwei Qianghuo Keli) = 96
  • 삼칠정(Sanqi Pian) = 98
  • 삼칠상약정(Sanqi Shangyao Pian) = 99
  • 삼자산(Sanzi San) = 100
  • 삼양반약주(Sanliangban Yaojiu) = 102
  • 삼묘환(Sanmiao Wan) = 102
  • 삼미질여산(Sanwei Jili San) = 103
  • 삼금정(Sanjin Pian) = 104
  • 삼보캡슐(Sanbao Jiaonang) = 105
  • 삼황정(Sanhuang Pian) = 107
  • 대산시환(Dashanzha Wan) = 109
  • 대보음환(Dabuyin Wan) = 110
  • 대황성위환(Dahuang Qingwei Wan) = 111
  • 대황자충환(Dahuang Zhechong Wan) = 112
  • 만씨우황청심환(Wanshi Niuhuang Qingxin Wan) = 114
  • 만응캡슐(Wanying Jiaonang) = 117
  • 만응정(Wanying Ding) = 118
  • 만통염강정(Wantong Yankang Pian) = 120
  • 구염청과립(Kouyanqing Keli) = 121
  • 산국강압정(Sanju Jiangya Pian) = 122
  • 산사화체환(Shanzha Huazhi Wan) = 124
  • 천금지대환(대밀환)(Qianjin Zhidai Wan) = 125
  • 천금지대환(수환)(Qianjin Zhidai Wan) = 125
  • 천백비염정(Qianbai Biyan Pian) = 127
  • 천패비파시럽(Chuanbei Pipa Tangjiang) = 128
  • 천패설리고(Chuanbei Xueli Gao) = 129
  • 천궁차조환(Chuanxiong Chatiao Wan) = 130
  • 천궁차조산(Chuanxiong Chatiao San) = 132
  • 여금환(Nvjin Wan) = 132
  • 소아화독산(Xiao'er Huadu San) = 134
  • 소아화식환(Xiao'er Huashi Wan) = 135
  • 소아백수환(Xiao'er Baishou Wan) = 137
  • 소아백부지핵시럽(Xiao'er Baibu Zhike Tangjiang) = 139
  • 소아지보환(Xiao'er Zhibao Wan) = 140
  • 소아간염과립(Xiao'er Ganyan Keli) = 141
  • 소아금단정(Xiao'er Jindan Pian) = 143
  • 소아폐열해천내복액(xiao'er Feire Kechuan Koufuye) = 144
  • 소아해천과립(Xiao'er Kechuan Keli) = 145
  • 소아열속청내복액(Xiao'er Reshuqing Koufuye) = 147
  • 소아경풍산(Xiao'er Jingfeng San) = 148
  • 소아청열지핵내복액(Xiao'er Qingre Zhike Koufuye) = 149
  • 소아청열정(Xiao'er Qingre Pian) = 151
  • 소아감기차(Xiao'er Ganmao Cha) = 153
  • 소아감기과립(Xiao'er Ganmao Keli) = 153
  • 소아복사외부산(Xiao'er Fuxie Waifu San) = 154
  • 소아복사녕시럽(Xiao'er Fuxiening Tangjiang) = 155
  • 소아해표과립(Xiao'er Jiaobiao Keli) = 156
  • 소청룡합제(Xiaoqinglong Heji) = 158
  • 소청룡과립(Xiaoqinglong Keli) = 159
  • 소금환(Xiaojin Wan) = 161
  • 소건중합제(Xiaojianzhong Heji) = 162
  • 소건중과립(Xiaojianzhong Keli) = 163
  • 소활락환(Xiaohuoluo Wan) = 165
  • 소시호정(Xiaochaihu Pian) = 166
  • 소시호과립(Xiaochaihu Keli) = 167
  • 마응룡사향치질고(Mayinglong Shexiang Zhichuang Gao) = 169
  • 마전자산(Maqianzi San) = 170
  • 개흉순기환(Kaixiong Shunqi Wan) = 171
  • 천왕보심환(Tianwang Buxin Wan) = 173
  • 천마환(Tianwang Wan) = 175
  • 천마수오정(Tianwang Shouwu Pian) = 176
  • 원호지통정(Yuanhu Zhitongpian) = 178
  • 목과환(Mugua Wan) = 179
  • 목향분기환(Muxiang Fenqi Wan) = 180
  • 목향빈랑환(Mugua Binglang Wan) = 181
  • 오자연종환(Wuzi Yanzhong Wan) = 182
  • 오령산(Wuling San) = 183
  • 오호산(Wuhu San) = 184
  • 오미사지산(Wuwei Shaji San) = 185
  • 오미청탁산(Wuwei Qingzhuo San) = 186
  • 오미사향환(Wuwei Shexiang Wan) = 187
  • 오복화독환(Wufu Huadu Wan) = 188
  • 아통일립환(Yatong Yili Wan) = 190
  • 지해보정(Zhikebao Pian) = 191
  • 지해귤홍내복액(Zhike Juhong Koufuye) = 193
  • 지천령주사액(Zhichuanling Zhusheye) = 195
  • 지통화징캡슐(Zhitong Huazheng Jiaonang) = 196
  • 지통자금환(Zhitong Zijin Wan) = 198
  • 지수화담환(Zhisou Huatan Wan) = 199
  • 지수정천구복액(Zhisou Dingchuan Koufuye) = 200
  • 소림풍습질타고(Shaolin Fengshi Dieda Gao) = 201
  • 소복축어환(Shaofu Zhuyu Wan) = 202
  • 중풍회춘환(Zhongfeng Huichun Wan) = 203
  • 중풍회춘정(Zhongfeng Huichun Pian) = 204
  • 중화질타환(Zhonghua Dieda Wan) = 205
  • 패령캡슐(Beiling Jiaonang) = 207
  • 오시차과립(Wushicha Keli) = 208
  • 우황상청환(Niuhuang Shangqing Wan) = 209
  • 우황상청캡슐(Niuhuang Shangqing Jiaonang) = 211
  • 우황천금산(Niuhuang Qianjin San) = 213
  • 우황지보환(Niuhuang Zhibao Wan) = 215
  • 우황포룡환(Niuhuang Baolong Wan) = 217
  • 우황강압환(Niuhuang Jiangya Wan) = 217
  • 우황강압캡슐(Niuhuang Jiangya Jiaonang) = 219
  • 우황소염정(Niuhuang Xiaoyan Pian) = 221
  • 우황청심환(국방)(Niuhuang Qingxin Wan) = 223
  • 우황해독환(Niuhuang Jiedu Wan) = 225
  • 우황해독정(Niuhuang Jiedu Pian) = 227
  • 우황진량환(Niuhuang Zhenjing Wan) = 229
  • 기체위통과립(Qizhi Weitong Keli) = 230
  • 인청망각(Renqing Mangjue) = 231
  • 인청상각(Renqing Changjue) = 233
  • 화적구복액(Huaji Koufuye) = 235
  • 화치좌약(Huazhi Shan) = 236
  • 화징회생정(Huazheng Huisheng Pian) = 238
  • 분청오림환(Fenqing wulin wan) = 239
  • 단삼정(Danshen Pian) = 240
  • 풍습마전정(Fengshi Maqian Pian) = 241
  • 풍습골통캡슐(Fengshi Gutong Jiaonang) = 242
  • 풍한해수과립(Fenghan Kesou Keli) = 243
  • 오패산(Wubei San) = 245
  • 오령캡슐(Wuling Jiaonang) = 246
  • 오령균뷴(Wuling Junfen) = 247
  • 오계백봉환(Wuji Baifeng Wan) = 248
  • 육일산(Liuyi San) = 250
  • 육합정중환(Liuhe Dingzhong Wan) = 251
  • 육응환(Liuying Wan) = 252
  • 육미목향산(Liuwei Muxiang San) = 254
  • 육미지황환(Liuwei Dihuang Wan) = 255
  • 육미지황과립(Liuwei Dihuang Keli) = 257
  • 육미안소산(Liuwei Anxiao San) = 258
  • 심녕정(Xinning Pian) = 259
  • 심통내복액(Xintong Koufuye) = 261
  • 쌍단내복액(Shuangdan Koufuye) = 262
  • 쌍황련내복액(Shuanghuanglian Koufuye) = 263
  • 쌍황련정(Shuanghuanglian Pian) = 265
  • 쌍황련좌약(소아소염전)(Shuanghuanglian Shuan) = 266
  • 쌍황련과립(Shuanghuanglian Keli) = 268
  • 옥병풍내복액(Yupingfeng Koufuye) = 269
  • 옥진산(Yuzhe San) = 271
  • 정골수(Zhenggu Shui) = 271
  • 공로거화정(Gonglao Quhuo Pian) = 273
  • 애부난궁환(Aifu Nangong Wan) = 274
  • 좌금환(Zuojin Wan) = 276
  • 좌금캡슐(Zuojin Jiaonang) = 277
  • 석곡야광환(Shihu Yeguang Wan) = 278
  • 석림통정(Shilintong Pian) = 281
  • 용룡모장골과립(Lonhmu Zhuanggu Keli) = 281
  • 룡담사간환(대밀환)(Longdan Xiegan Wan) = 283
  • 룡담사간환(수환)(Longdan Xiegan Wan) = 283
  • 무기환(Wuji Wan) = 285
  • 평간서락환(Pinggan Shuluo Wan) = 286
  • 귀적지황환(Guishao Dihuang Wan) = 288
  • 귀비환(Guipi Wan) = 290
  • 사정환(Sizheng Wan) = 291
  • 사군자환(Sijunzi Wan) = 292
  • 사미토목향산(Siwei Tumuxiang San) = 293
  • 사미진층빙붕적안액(진시명적인액)(Siwei Zhenceng Bingpeng Diyanye) = 294
  • 사물합제(Siwu Heji) = 295
  • 사역탕(Sini Tang) = 297
  • 사신환(Sishen Wan) = 298
  • 생혈환(Shengxue Wan) = 299
  • 생맥음(Shengmaiyin) = 301
  • 대온구고(Daiwenjiu Gao) = 302
  • 백대환(Baidai Wan) = 303
  • 악맥과립(Lemai Keli) = 304
  • 풍료성풍습질타약주(Fengliaoxing Fengshi Dieda Yaojiu) = 305
  • 현맥감길과립(Xuanmai Ganjie Keli) = 307
  • 가미생화과립(Jiawei Shenghua Keli) = 308
  • 가미소요환(Jiawei xiaoyao Wan) = 309
  • 노관초연고(Laoguancao Ruangao) = 310
  • 지오심혈강캡슐(Di'ao Xinxuekang Jiaonang) = 311
  • 지오심혈강(Di'ao xinxuekang) = 312
  • 이롱좌자환(Erlong Zuoci Wan) = 313
  • 궁국상청환(Xiongju Shangqing Wan) = 314
  • 재조환(Zaizao Wan) = 316
  • 재조생혈정(Zaizao Shengxue Pian) = 317
  • 서과상윤후정(Xiguashuang Runhou Pian) = 319
  • 백령캡슐(Bailing Jiaonang) = 320
  • 백합고금환(Baihe Gujin Wan) = 322
  • 백합고금환(농축환)(Baihe Gujin Wan) = 324
  • 당귀용회환(Danggui Longhui Wan) = 325
  • 당귀양혈환(Danggui Yangxue Wan) = 326
  • 죽력달담환(Zhuli Datan Wan) = 327
  • 중경위령환(Zhongjing Weiling Wan) = 328
  • 상통녕정(Shangtongning Pian) = 330
  • 상습지통고(Shangshi Zhitong Gao) = 331
  • 화산삼정(Huashanshen Pian) = 332
  • 화타재조환(Huatuo Zaizao Wan) = 333
  • 혈전심맥녕캡슐(Xueshuan Xinmaining Jiaonang) = 334
  • 혈지녕환(Xuezhining Wan) = 336
  • 혈지령정(Xuezhiling Pian) = 337
  • 혈강내복액(Xuetang Koufuye) = 338
  • 전천마캡슐(Quantianma Jiaonang) = 339
  • 장골관절환(Zhuanggu Guanjie Wan) = 340
  • 장골신근캡슐(Zhuanggu Shenjin Jiaonang) = 342
  • 빙붕산(Bingpeng San) = 343
  • 산복강과립(Chanfukang Keli) = 344
  • 양담환(Yangdan Wan) = 346
  • 등잔세신주사액(Dengzhanxixin Zhusheye) = 346
  • 안중정(Anzhong Pian) = 348
  • 안양정제고(Anyang Jingzhi Gao) = 350
  • 안곤찬육환(Ankun Zanyu Wan) = 351
  • 안위정(Anwei Pian) = 352
  • 안궁우황환(Angong Niuhuang Wan) = 353
  • 안궁우황산(Angong Niuhuang San) = 355
  • 안신보심환(Anshen Buxin Wan) = 355
  • 안신고(Anshen Gao) = 357
  • 안신보뇌액(Anshen Bunao Ye) = 357
  • 안신캡슐(Anshen Jiaonang) = 358
  • 도적환(Daochi Wan) = 359
  • 양화해응고(Yanghe Jiening Gao) = 361
  • 음허위통과립(Yinxu Weitong Keli) = 361
  • 방풍통성환(Fangfeng Tongsheng Wan) = 363
  • 여의금황산(Ruyi Jinhuang San) = 364
  • 부염정캡슐(Fuyanjing Jiaonang) = 366
  • 부보과립(Fubao Keli) = 367
  • 부과십미정(Fuke Shiwei Pian) = 368
  • 부과천금정(Fuke Qianjin Pian) = 370
  • 부과분청환(Fuke Fenqing Wan) = 371
  • 부과조경정(Fuke Tiaojing Pian) = 372
  • 부과통경환(Fuke Tongjing Wan) = 374
  • 홍련산(Hongling San) = 375
  • 홍약첩고(Hongyao Tiegao) = 375
  • 맥미지황환(Maiwei Dihuang Wan) = 376
  • 원지틴크(Yuanzhi Ding) = 378
  • 감리사(Kanlisha) = 379
  • 금연정(Qinlian Pian) = 379
  • 금폭홍지해정(Qinbaohong Zhike Pian) = 381
  • 극상통차제(Keshangtong Chaji) = 382
  • 소합향환(Suhexiang Wan) = 383
  • 행인지해시럽(Xingren Zhike Tangjiang) = 386
  • 기국지황환(Qiju Dihuang Wan) = 387
  • 갱년안정(Gengnian'an Pian) = 389
  • 항골중생캡슐(Kanggu Zhengsheng Wan) = 390
  • 항감과립(Kanggan Keli) = 392
  • 호간정(H㎍an Pian) = 393
  • 의간환(Yixian Wan) = 394
  • 모형유교환(Mujingyou Jiaowan) = 395
  • 이인해독과립(Liyan Jiedu Keli) = 395
  • 이담배석정(Lidan Paishi Pian) = 397
  • 장위녕정(Changweining Pian) = 399
  • 구록보신환(Guilu Bushen Wan) = 401
  • 구령집(Guilingji) = 402
  • 신금과립(Xinqin Keli) = 404
  • 침향화기환(Chenxiang Huaqi Wan) = 406
  • 양부환(Liangfu Wan) = 408
  • 계비환(Qipi Wan) = 409
  • 보중익기환(Buzhong Yiqi Wan) = 410
  • 보중익기환(수환)(Buzhong Yiqi Wan) = 412
  • 보신고치환(Bushen Guchi Wan) = 414
  • 보신익뇌정(Bushen Yinao Pian) = 415
  • 영보호신단(Lingbao Huxin Dan) = 417
  • 국방지보산(Jufang Zhibao San) = 418
  • 아위화피고(Awei Huapi Gao) = 419
  • 부자이중환(Fuzi Lizhong Wan) = 420
  • 묘제환(Miaoji Wan) = 421
  • 순양정기환(Chunyang Zhengqi Wan) = 421
  • 청엽단정(Qingyedan Pian) = 423
  • 청과환(Qingguo Wan) = 424
  • 청어환(Qing'e Wan) = 427
  • 비파협고(Pipaye Gao) = 427
  • 판람근차(Banlangen Cha) = 428
  • 판람근과립(Banlangen Keli) = 428
  • 송령혈맥강캡슐(Songling Xuemaikang Jiaonang) = 429
  • 가시오가정(Ciwujia Pian) = 430
  • 포룡환(Baolong Wan) = 431
  • 발운퇴예환(Boyun Tuiyi Wan) = 432
  • 치통소염령과립(Chitong Xiaoyanling Keli) = 433
  • 곤명산해당정(Kun분g Shanhaitang Pian) = 435
  • 국공주(Guogong Jiu) = 436
  • 명목자황환(분gmu Dihuang Wan) = 437
  • 고본해천정(Guben Kechuan Pian) = 440
  • 고정환(Gujing Wan) = 442
  • 지백지항환(Zibai Dihuang Wan) = 443
  • 금수보정(Jinshuibao Pian) = 445
  • 금수보캡슐(Jinshuibao Jiaonang) = 447
  • 금과함정(Jinguo Hanpian) = 448
  • 금포캡슐(Jinpu Jiaonang) = 450
  • 금상이연환(Jinsang Liyan Wan) = 452
  • 금상산결환(Jinsan Sanjie Wan) = 454
  • 유괴소정(Rukuaixiao Pian) = 456
  • 유질령과립(Rujiling Keli) = 458
  • 유벽소정(Rupixiao Pian) = 460
  • 종절풍정(Zhongjiefeng Ping) = 461
  • 비아환(Fei'er Wan) = 462
  • 구피고(Goupi Gao) = 464
  • 야녕시럽(Yening Tangjiang) = 465
  • 하차대조환(Heche Dazao Wan) = 465
  • 주사용쌍황련(동결건조)(Zhusheyong Shuanghuanglian) = 467
  • 보해녕과립(Baokening Keli) = 471
  • 정곤단(Dingkun Dan) = 473
  • 삼기오미자정(Shenqi Wuweizi Pian) = 475
  • 삼소환(Shensu Wan) = 476
  • 삼령백출산(Shenlin Baizhu San) = 478
  • 삼용백풍환(Shenrong Baifeng Wan) = 479
  • 삼용고본정(Shenrong Guben Pian) = 480
  • 삼용보태환(Shenrong Baotai Wan) = 482
  • 삼정지갈환(강당환)(Shenjing Zhike Wan) = 483
  • 주차환(Zhuche Wan) = 484
  • 회향귤핵환(Huixiang Juhe Wan) = 485
  • 호봉주(Hufeng Jiu) = 487
  • 약애조(Yao'aitiao) = 487
  • 지출환(Zhizhu Wan) = 489
  • 지실도체환(Zhishi Daozhi Wan) = 489
  • 백자양심환(Baizi Yangxin Wan) = 491
  • 치자금화환(Zhizi Jinhua Wan) = 493
  • 위장안환(Weichang'an Wan) = 495
  • 위강영캡슐(Weikangling Jiaonang) = 496
  • 위서녕과립(Weishuning Keli) = 498
  • 골제소통정(Guci Xiaotong Pian) = 499
  • 향소정위환(Xiangsu Zhengwei Wan) = 501
  • 향련환(Xianglian Wan) = 502
  • 향련정(Xianglian Pian) = 504
  • 향부환(Xiangfu Wan) = 505
  • 향부환(수환)(Xiangfu Wan) = 507
  • 향사육군환(Xiangsha Liujun Wan) = 508
  • 향사지술환(Xiangsha Zhishu Wan) = 510
  • 향사양위환(Xiangsha Yangwei Wan) = 511
  • 복방천패정정(Fufang Chuanbeijing Pian) = 513
  • 복방단삼정(Fufang Danshen Pian) = 514
  • 복방단삼적환(Fufang Danshen Diwan) = 516
  • 복방선학초장염교낭(Fufang Xianhecao Changyan Jiaonang) = 518
  • 복방과자금과립(Fufang Guazijin Keli) = 519
  • 복방부방등합제(Fufang Fufangteng Heji) = 521
  • 복방조반환(Fufang Zaofan Wan) = 523
  • 복방계혈등고(Fufang Jixueteng Gao) = 524
  • 복방어성초정(Fufang Yuxingcao Pian) = 525
  • 복방초산호함정(Fufang Caoshanhu Hanpian) = 527
  • 복방견정고(Fufang Qianzheng Gao) = 528
  • 복방황련소정(Fufang Huanglianshu Pian) = 529
  • 복방선죽력액(Fufang Xianzhuli Ye) = 532
  • 보부강전(Baofukang Shuan) = 534
  • 보적산(Baochi San) = 535
  • 보화환((Baohe Wan) = 536
  • 보화환(수환)(Baohe Wan) = 537
  • 보제환(Baoji Wan) = 539
  • 담악교낭(Danle Jiaonang) = 540
  • 저단즙산(Zhudanzhisuan) = 541
  • 담녕정(Danning Pian) = 542
  • 독일미교낭(Duyiwei Jiaonang) = 544
  • 급지시럽(Jizhi Tangjiang) = 546
  • 틴크(Jiang Ding) = 547
  • 양혈생발교낭(Yangxue Shengfa Jiaonang) = 548
  • 양음청폐환(Yangyin Qingfel Wan) = 550
  • 양음청폐고(Yangyin Qingfel Gao) = 551
  • 전렬서환(Qianlieshu Wan) = 552
  • 수오환(Shouwu Wan) = 554
  • 결백환(Jiebai Wan) = 555
  • 활혈지통산(Huoxue Zhitong San) = 556
  • 제생신기환(Zisheng Shenqi Wan) = 558
  • 양삼보폐환(Yangshen Baofei Wan) = 559
  • 궁혈녕교낭(Gongxuening Jiaonang) = 561
  • 천심련정(Chuanxinlian Pian) = 562
  • 관심단삼정(Guanxin Dnashen Pian) = 563
  • 관심단삼교낭(Guanxin Danshen Jiaonang) = 564
  • 관심소합환(Guanxin Suhe Wan) = 565
  • 거풍지통정(Qufeng Zhitong Pian) = 567
  • 거풍서근환(Qufeng Shujin Wan) = 568
  • 주황취후산(Zhuhuang Chuihou san) = 569
  • 천아공보정(Chan'egong Bu Pian) = 570
  • 하단정(Hedan Pian) = 571
  • 하엽환(Heye Wan) = 573
  • 계룡해천녕교낭(Guilong Kechuanning Jiaonang) = 575
  • 계부지황환(Guifu Dihuang Wan) = 576
  • 계부이중환(Guifu Lizhong Wan) = 578
  • 계림서과상(Guilin Xiguashuang) = 580
  • 계지복령환(Guizhi Fuling Wan) = 582
  • 계지복령교낭(Guizhi Fuling Wan) = 583
  • 근통평과립(Gentongping Keli) = 585
  • 하천무정(Xiatianwu Pian) = 586
  • 하고초고(Xiakucao Gao) = 587
  • 열염녕과립(Reyanning Keli) = 588
  • 시호내복액(Chaihu Koufuye) = 589
  • 시호서간환(Chaihu Shugan Wan) = 591
  • 소요환(Xiaoyao Wan) = 592
  • 소요환(수환)(Xiaoyao Wan) = 594
  • 건민인후정(Jian분 Yanhou Pian) = 595
  • 건보환(Jianbu Wan) = 597
  • 건위소식정(Jianwei Xiaoshi Pian) = 599
  • 건비환(Jianpi Wan) = 600
  • 지맥강교낭(Zhimaikang Jiaonang) = 602
  • 장련환(Zanglian Wan) = 603
  • 뇌약정(Naolejing) = 605
  • 뇌립청환(Naoliqing Wan) = 606
  • 뇌득생환(Naodesheng Wan) = 608
  • 뇌득생정(Naodesheng Pian) = 609
  • 낭창환(Langchuang Wan) = 610
  • 감적산(Ganji San) = 612
  • 익원산(Yiyuan San) = 613
  • 익기양혈내복액(Yiqi Yangxue Koufuye) = 613
  • 익심통맥과립(Yixin Tongmai Keli) = 615
  • 익심통정(Yixintong Pian) = 617
  • 부록
  • 산사 잎 추출액 = 618
  • 익모초내복액(Yimocao Koufuye) = 619
  • 익모초고(Yimocao Gao) = 620
  • 익신영과립(Yishenling Keli) = 621
  • 소상영틴크(Shaoshangling Ding) = 622
  • 소해천시럽(Xiaokechuan Tangjiang) = 623
  • 소식퇴열시럽(Xiaoshi Tuire tangiang) = 625
  • 소전통락정(Xiaoshuan Tnagluo Pian) = 626
  • 소전통락캡슐(Xiaoshuan Tangluo Jiaonang) = 628
  • 소은정(Xiaoyin Pian) = 630
  • 소갈영정(Xiaokeling Pian) = 632
  • 소영환(Xiaoying Wan) = 633
  • 소미좌약(Xiaomi Shuan) = 634
  • 조경촉잉환(Tiaojing Cuyun Wan) = 635
  • 통천구복액(Tongtian Koufuye) = 637
  • 통심락캡슐(Tongxinluo Jiaonang) = 639
  • 통관산(Tongguan San) = 641
  • 통유과립(Tongru Keli) = 641
  • 통선이페환(Tongxuan Lifei Wan) = 643
  • 통규비염정(Tongqiao Giyan Pian) = 645
  • 상국감모정(Sangjn Ganmao Pian) = 646
  • 황씨향성환(Huangshi Xiangsheng Wan) = 648
  • 황양녕정(Huangyangning Pian) = 650
  • 황령상청환(Huanglian Shangqing Wan) = 651
  • 황련양간환(Huanglian Yanggan Wan) = 653
  • 매화점설환(Meihua Dianshe Wan) = 655
  • 배석과립(Paishi Keli) = 657
  • 공연환(Kongxian Wan) = 658
  • 허한위통과립(Xuhan Weitong Keli) = 659
  • 야국화좌제(Yejuhua Shuan) = 660
  • 사담천패산(Shedan Chuanbei San) = 662
  • 사담진파산(Shedan Chenpi San) = 663
  • 은행옆정(Yinxingye Pian) = 663
  • 은황내복액(Yinhuang Koufuye) = 666
  • 금은화추출액(Jininhua Tiquwu) = 668
  • 황금추출액(Huangqin Tiquwu) = 668
  • 은교쌍해좌제(Yinqiao Shuangjie Shuan) = 669
  • 은교해독환(Yinqiao Jiedu Wan) = 671
  • 은교해독정(Yinqiao Jiedu Pian) = 672
  • 은교해독캡슐(Yinqiao Jiedu Jianang) = 673
  • 은교해독과립(Yinqiao Jiedu Keki) = 675
  • 득생환(Desheng Wan) = 676
  • 마인환(Maren Wan) = 677
  • 마인윤장환(Maren Runchang Wan) = 679
  • 치강정(Zhikang Pian) = 681
  • 영양각캡슐(Lingyangjiao Jiaonang) = 682
  • 영양청폐환(Lingyang Qingfei Wan) = 683
  • 영양감모정(Lingyang Gammao Pian) = 685
  • 단혈유정(Duanxueliu Pian) = 686
  • 단혈유과립(Duanxueliu Keli) = 688
  • 청개영내복액(Qingkailing Koufuye) = 689
  • 청개영주사액(Qingkailing Zhusheye) = 691
  • 청기화담환(Qingqi Huatan Wan) = 694
  • 청화치맥정(Qinghuo Zhimai Pian) = 695
  • 청녕환(Qingning Wan) = 697
  • 청폐억화환(Qinfei Yihuo Wan) = 698
  • 청폐소염환(Qinfei Xiaoyan Wan) = 701
  • 청위황련환(대밀환)(Qingwei Huanglian Wan) = 703
  • 청위황련환(수환)(Qingwei Huanglian Wan) = 705
  • 청인환(Qingyan Wan) = 706
  • 청음환(Qingyin Wan) = 708
  • 청열해독내복액(Qingre Jiedu Koufuye) = 709
  • 청현환(Qingxuan Wan) = 711
  • 청뇌강압정(Qingnao Jianya Pian) = 712
  • 청림과립(Qinglin Keli) = 713
  • 청후이인과립(Qinghou Liyan Keli) = 715
  • 청후인합제(Qinghouyan Heji) = 716
  • 청온해독환(Qingwen Jiedu Wan) = 718
  • 경복강과립(Jingfukang Keli) = 720
  • 호박포룡환(Hupo Baolong Wan) = 722
  • 월국환(Yueju Wan) = 724
  • 갈근금연환(Gegen Qinlian Wan) = 725
  • 갈근금연정(Gegen Qinlian Pian) = 727
  • 아교합돈산(Yajiao Hadun San) = 728
  • 자금정(Jizin Ding) = 728
  • 자초고(Zicao Gao) = 729
  • 자설(ZiXue) = 729
  • 서증정(Shuzheng Pian) = 730
  • 질타환(Dieda Wan) = 731
  • 질타활혈산(Dieda Huoxue San) = 733
  • 질타진통고(Dieda Zhentong Gao) = 734
  • 합개정천환(Gejie Dingchuan Wan) = 735
  • 쇄약고정환(Suoyang Gujing Wan) = 737
  • 서심내복액(Shuxin Koufuye) = 739
  • 서간환(Shugan Wan) = 740
  • 서간화위환(Shugan Hewei Wan) = 743
  • 흉정(Shuxiong Pian) = 745
  • 서근환(Shujin Wan) = 746
  • 서근활락주(Shujin Huoluo Jiu) = 748
  • 후두건위영캡슐(Houtou Jianweiling Jiaonang) = 748
  • 사약(Shayao) = 750
  • 통경환(Tongjing Wan) = 752
  • 통경보과립(Tongjingbao Keli) = 753
  • 자심음내복액(Ziximyin Koufuye) = 755
  • 강양보심환(Qiangyang Baoshen Wan) = 756
  • 소풍정통환(Shufeng Dingtong Wan) = 757
  • 괴각환(Huaijiao Wan) = 758
  • 감기퇴열과립(Ganmao Tuire Keli) = 760
  • 감기청열과립(Ganmao Qingre Keli) = 762
  • 감모서과립(Ganmaoshu Keli) = 764
  • 난제고(Nuanqi Gao) = 765
  • 최탕환(Cuitang Wan) = 766
  • 유풍녕심정(Yufeng Ningxin Pian) = 767
  • 해기녕수환(Jieji Ningsou Wan) = 768
  • 신청녕정(Xinqingning Pian) = 769
  • 만산홍유교환(Manshanhongyou Jiaowan) = 770
  • 빈랑사소환(대밀환)(Binglang Sixiao Wan) = 771
  • 빈랑사소환(수환)(Binglang Sixiao Wan) = 773
  • 희첨환(Xixian Wan) = 775
  • 비염정(Biyan Pian) = 775
  • 비연서내복액(Biyuanshu Koufuye) = 777
  • 비두염내복액(Bidouyan Koufuye) = 779
  • 정제관심정(Jingzhi Guanxin Pian) = 780
  • 정제관심과립(Jingzhi Guanxin Keli) = 782
  • 진해녕시럽(Zhenkening Tangjiang) = 783
  • 진뇌녕캡슐(Zhennaoning Jiaonang) = 784
  • 벨라돈나정(Dianqie Pian) = 785
  • 벨라돈나정(Dianque Ding) = 786
  • 귤홍환(Juhong Wan) = 787
  • 귤홍담해액(Juhong Tanke Ye) = 789
  • 융청정(Longqing Pian) = 790
  • 피온산(Biwen San) = 791
  • 대합산(Daige San) = 792
  • 몽석곤담환(Mengshi Guntan Wan) = 792
  • 로사각환(Lusika Wan) = 793
  • 곽향정기내복액(Huoxiang Zhengqi Koufuye) = 795
  • 곽향정기수(Huoxiang Zhengqi Shui) = 797
  • 곽향정기소프트캡슐((Huoxiang Zhengqi Ruanjiaonang) = 799
  • 곽담환(Huodan Wan) = 800
  • 선습약수(Xuanshi Yaoshui) = 802
  • 사향보심환(Shexiang Baoxin Wan) = 803
  • 사곽향거통분무제(Shexiang Qutong Qiwuji) = 805
  • 사향거통차제(Shexiang Qutong Chaji) = 806
  • 사향치창좌제(Shexiang Zhichuang Shuan) = 808
  • 견효정(Juanxiao Pian) = 809